mır mır

(mir mir konumundan yönlendiriliyor)

mır mır

(mɯɾ mɯɾ)
sıfat
Odadan mır mır sesler geliyor.