mıntıka

(mintika konumundan yönlendiriliyor)

mıntıka

district, pedestrian / shopping precinctGebiet (mɯntɯ'ka)
ad
kurak bir mıntıka