minnacık

(minnacik konumundan yönlendiriliyor)

minnacık

('minnaːʤɯk)
sıfat minnacığı ('minnaːʤɯɯ)
minnacık patikler