milyon

milyon

million, billion, m, mega-Millionεκατομμύριοمَلْيُونmilionmillionmillónmiljoonamillionmilijunmilione100万백만miljoenmillionmilionmilhãoмиллионmiljonหนึ่งล้านtriệu百万 (mil'jon)
ad
bir milyon lira