milliyetçilik

(milliyetcilik konumundan yönlendiriliyor)

milliyetçilik

nationalismNationalismus (millijetʧi'lic)
ad milliyetçiliği (millijetʧili'i)
milliyetçiliğin ilkeleri