millen-

(millenir konumundan yönlendiriliyor)

millen-

(millen'-)
fiil nesnesiz millenir (mille'niɾ)
Dere millenmiş.