militan

militan

militant (mili'tan)
ad
1. gösteri yapan militanlar
2. Militanlar yakalandı.