mihenk

(mihengi konumundan yönlendiriliyor)

mihenk

(mi'henc)
ad mihengi (mihen'ɟi)
1. mihenk taşı
2. mecaz dürüstlüğün mihengi