miğfer

(migfer konumundan yönlendiriliyor)

miğfer

helmet (miː'feɾ)
ad
Miğfersiz girilmez.