mezbaha

mezbaha

abattoir, slaughter-house (mezba'ha)
ad
mezbahaların uyması gereken sağlık kuralları