metreküp

(metrekup konumundan yönlendiriliyor)

metreküp

('metɾecyp)
ad
matematik Havuza üç metreküp su doldu.