methet-

(metheder konumundan yönlendiriliyor)

methet-

('methet-)
fiil geçişli -i hâli metheder ('methedeɾ)
Öğretmeni kızınızı çok methetti.