metafizik

(metafiziği konumundan yönlendiriliyor)

metafizik

(metafi'zic)
ad metafiziği (metafizi'i)
1. fesefe filozofun metafizik alanındaki kitapları
2. fesefe metafiziğe dair kaynak eserler

metafizik

metafísicamétaphysique
sıfat
metafizik araştırmalar