mertek

(merteği konumundan yönlendiriliyor)

mertek

(meɾ'tec)
ad merteği (meɾte'i)
tavandaki mertekler