mendirek

(mendireği konumundan yönlendiriliyor)

mendirek

breakwater (mendi'ɾec)
ad mendireği (mendire'i)
Dalgalar limanın mendireğine çarpıyordu.