melik

(meliki konumundan yönlendiriliyor)

melik

(me'lic)
ad meliki (meliː'ci)
tarih melikin sarayı