medih

medih

(me'dih)
ad methi (met'hi)
öğretmenin öğrencisini methi