mayın

(mayin konumundan yönlendiriliyor)

mayın

mine (ma'jɯn)
ad
mayın tarlası