matrak

(matragi konumundan yönlendiriliyor)

matrak

truncheon (mat'ɾak)
sıfat matrağı (matra'ɯ)
matrak adam
Bu filmle herkes matrak geçiyor.