malumat

malumat

(maːlu'mat)
ad ma:lumatı (maːlumaː'tɯ)
Hastanın durumu hakkında malumat aldı.