mağfiret

(magfiret konumundan yönlendiriliyor)

mağfiret

(maːfi'ɾet)
ad
Tanrı'dan mağfiret dilemek