madencilik

madencilik

mining

madencilik

dolování

madencilik

minedrift

madencilik

Bergbau

madencilik

εξόρυξη

madencilik

minería

madencilik

kaivostyö

madencilik

rudarstvo

madencilik

鉱業

madencilik

채광

madencilik

mijnbouw

madencilik

gruvedrift

madencilik

górnictwo

madencilik

mineração

madencilik

gruvdrift

madencilik

การทำเหมือง

madencilik

ngành mỏ

madencilik

矿业