müteakip

(müteakibi konumundan yönlendiriliyor)

müteakip

(myteaː'cip)
sıfat müteakibi (myteaːci'bi)
müteakip gelişmeler

müteakip


postp -i hâli
Toplantıyı müteakip yemeğe gidecekler.