mürit

mürit

Lager (my'ɾit)
ad müridi (myɾi'di)
din tekkedeki müritler