müeyyide

müeyyide ile ilgili aramalar: içtihat, normatif

müeyyide

(myejji'de)
ad
kanuni müeyyideler