leylek

(leylegi konumundan yönlendiriliyor)

leylek

storkStorchcigüeñacigogne (lej'lec)
ad leyleği (lejle'i)
zooloji leylek yuvası