leğen kemiği

leğen kemiği

pelvis

leğen kemiği

الْـحَوْضُ

leğen kemiği

pánev

leğen kemiği

bækken

leğen kemiği

Becken

leğen kemiği

λεκάνη

leğen kemiği

pelvis

leğen kemiği

lantio

leğen kemiği

bassin

leğen kemiği

pelvis

leğen kemiği

bacino

leğen kemiği

骨盤

leğen kemiği

골반

leğen kemiği

bekken

leğen kemiği

bekken

leğen kemiği

miednica

leğen kemiği

pélvis

leğen kemiği

таз

leğen kemiği

bäcken

leğen kemiği

กระดูกเชิงกราน

leğen kemiği

khung xương chậu

leğen kemiği

骨盆