lütfet-

(lütfeder konumundan yönlendiriliyor)

lütfet-

('lytfet-)
fiil geçişli -i hâli -e hâli lütfeder ('lytfedeɾ)
Yazar bize son kitabını lütfetti.

lütfet-


fiil geçişli -i hâli
Konuğumuz ismini lütfeder mi acaba?

lütfet-


fiil nesnesiz
lütfedip gelen başkan