küsülü

(kusulu konumundan yönlendiriliyor)

küsülü

(cysy'ly)
sıfat
küsülü komşular