küme

(kume konumundan yönlendiriliyor)

küme

clump, knot, league, pile, pocket, stackGruppe (cy'me)
ad
1. buğday kümesi
2. yaşı on olanların kümesi
3. kâğıt kümesi