külüstür

(kulustur konumundan yönlendiriliyor)

külüstür

(cylys'tyɾ)
sıfat
külüstür bir araba