kulluk

kulluk

(kuɫ'ɫuk)
ad kulluğu (kuɫɫu'u)
1. kulluğun gerekleri
2. kulluğun kabulü