külliyat

(kulliyat konumundan yönlendiriliyor)

külliyat

(cylli'jat)
ad külliyatı (cyllijaː'tɯ)
şiir külliyatı