küheylan

(kuheylani konumundan yönlendiriliyor)

küheylan

(cyhej'lan)
ad küheylanı (cyhejlaː'nɯ)
zooloji çayırda otlayan küheylanlar