küfe

(kufe konumundan yönlendiriliyor)

küfe

pannier (cy'fe)
ad
üzüm küfesi