kös

(kos konumundan yönlendiriliyor)

kös

(cœs)
ad
kös taşıyan atlar