körükle-

(korukler konumundan yönlendiriliyor)

körükle-

(cœɾycle'-)
fiil geçişli -i hâli körükler (cœɾyc'leɾ)
ateşi körüklemek

körükle-


fiil nesnesiz
kavgayı körüklemek