körü körüne

(koru korune konumundan yönlendiriliyor)

körü körüne

(cœ'ɾy cœɾyne)
zarf
Bu yatırımı körü körüne yaptı.