kör tapa

(kor tapa konumundan yönlendiriliyor)

kör tapa

('cœɾ tapa)
ad
Nalburdan bir kör tapa aldı.