konuş-

konuş-

(konuʃ'-)
fiil nesnesiz konuşur (konu'ʃuɾ)
1. Üç yaşında, hâlâ konuşamıyor.
2. Kürsüde kim konuşuyor?
3. mecaz Yeni çantası da konuşuyor hani.

konuş-


fiil nesnesiz -le
1. Kiminle konuşuyorsun?
2. Kızla iki yıldır konuşuyor.
3. Kavga ettiği arkadaşıyla konuşmuyor.

konuş-


fiil nesnesiz -den hâli
Hangi konulardan konuştular?

konuş-


fiil geçişli -i hâli
İngilizceyi anadili gibi konuşuyor.