kontör

(kontür konumundan yönlendiriliyor)

kontör

(kon'tœɾ)
ad
1. kontör birimi
Telefonuna yüz kontör yükledi.
2. kontör kartı