komplikasyon

komplikasyon

complication (komplikas'jon)
ad
1. tıp komplikasyonlara karşı önlemler
2. teknik komplikasyon olasılığı