kıytırık

(kiytirik konumundan yönlendiriliyor)

kıytırık

(kɯjtɯ'ɾɯk)
sıfat kıytırığı (kɯjtɯɾɯ'ɯ)
kıytırık bir tez