kısım

(kisim konumundan yönlendiriliyor)

kısım

Kapitel, Teilbay, part, proportion, sidechapitre (kɯ'sɯm)
ad kısmı (kɯs'mɯ)
1. çalışmanın ilk kısmı
2. kabadayı kısmının tavırları
3. Şirketin halkla ilişkiler kısmında çalışıyor.