kinlen-

(kinlenir konumundan yönlendiriliyor)

kinlen-

(cinlen'-)
fiil nesnesiz kinlenir (cinle'niɾ)
Kime kinleniyor?