kılıbık

(kilibigi konumundan yönlendiriliyor)

kılıbık

henpecked (kɯɫɯ'bɯk)
sıfat kılıbığı (kɯɫɯbɯ'ɯ)
kılıbık bir koca