ki

ki

(ci)
bağlaç
1. Önce iyice düşüneceksin ki hata yapmayasın.
2. Annem bile, ki hemen gelir, o gün gelmedi.

ki

which, thatأَنَّžeatdassότιqueettäquejerche・・・ということ...이라는 것datsomżequeчтоattเพราะว่าrằng引导宾语从句的关系代词
harf
1. Öyle güzel ki.
2. Bütün bu iyilikleri görmez ki.
3. Acaba gelir mi ki?