kenetlen-

(kenetlenir konumundan yönlendiriliyor)

kenetlen-

(cenetlen'-)
fiil nesnesiz kenetlenir (cenetle'niɾ)
1. kenetlenen yük aracı
2. mecaz Bu zorlukları birbirimizle kenetlenerek atlattık.
3. mecaz Kriz esnasında çenesi kenetlenir.