kendi kendine

kendi kendine

auto-, by oneself, itself (cen'di cendine)
zarf
1. İşlerini kendi kendine yapıp bitirdi.
2. Kendi kendine gezer.