kemerle-

kemerle-

(cemeɾle'-)
fiil geçişli -i hâli kemerler (cemeɾ'leɾ)
Kitabın sırtını kemerledi.